Naar aanleiding van de recente corona-crisis, en de richtlijnen vanuit de Nationale Veiligheidsraad hebben we vanuit het bestuur beslist om alle groepsbijeenkomsten en-activiteiten  (dus ook de ontmoetingsruimte)  te schrappen

vanaf zaterdag 14 maart en dit tot minstens 13 april.

De recente richtlijnen vanuit Vlaanderen naar de armoedeverenigingen  i.v.m. het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus zijn heel duidelijk : 

– er wordt ten eerste  gevraagd om alle groepsactiviteiten en bijeenkomsten op te schorten tegen ten laatste zaterdag 14 maart. Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel. De gebruikers zijn maatschappelijk kwetsbare mensen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn.

ten tweede kunnen activiteiten gericht naar een enkel individu nog doorgaan, op voorwaarde dat dit om 1 op 1 contacten gaat. We zijn nog telefonisch bereikbaar voor bezoekers en kunnen nog één -op- één afspraken laten doorgaan. Ook doorverwijzing naar de psychologe zijn nog mogelijk.

Deze richtlijnen zijn heel helder en ook noodzakelijk:

Dit betekent ook dat we een aantal groepsactiviteiten helaas moeten afschaffen of uitstellen naar later :

 • géén Pret met de gazet op 16/03 en 30/03
 • geen koorrepetitie op maandagen
 • géén crea op woe  17/03 en 1/04 en 8/04
 • géén doenderdagen op 2/04 en 9/04
 • géén Forum op 20/03
 • géén Herdenkingsmoment op 21/03
 • géén driedaagse vorming Netwerk tegen Armoede op 24/03 en 31/03
 • géén kookles op 25/03
 • geen werkgroep Kinderarmoede op 26/03
 • geen werkgroep cultuur op 27/03
 • geen Paasfeest op 11/04

Het is een drastische beslissing, maar we kunnen niet anders, zowel ter bescherming van de bezoekers, de vrijwilligers en het personeel.

De Lage Drempel blijft telefonisch en per mail bereikbaar, voor dringende vragen en doorverwijzingen.

Hopend op jullie begrip,

Daevy Amerlynck en het bestuur van De Lage Drempel

015-344377

delagedrempel@telenet.be