Dossiers

Inhoudelijk werken bij in De Lage Drempel rond diverse beleidsthema’s. We leggen altijd een traject af samen met de bezoekers. We streven naar een eindproduct: dit kan een dossier zijn, een actie of wat dan ook.

Digitale Kloof bij Mensen in Armoede

Hieronder kan u alvast het resultaat van ons laatste traject inkijken, dit betreft een dossier rond de Digitale Kloof bij Mensen in Armoede. Veel leesplezier!

dossier_digkloof2


Drempels bij Mensen in Armoede

Met dit onderzoek wensen we inzicht te verkrijgen in de drempels die personen in armoede ervaren ten opzichte van de sociale dienstverlening.

Drempels_bij_mensen_in_armoede