Visie en missie

Wat is Steun Op Maat?
De Lage Drempel en biedt ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
Dit doen we via onze buddywerking waarbij vrijwilligers regelmatig op huisbezoek gaan en via de groepswerking waarbij ouders elkaar ontmoeten en versterken.
Steun Op Maat werkt ook graag samen met andere lokale partners om samen projecten of activiteiten op te zetten.

Individuele buddywerking
Vrijwilligers gaan regelmatig bij de gezinnen op huisbezoek, ze leren elkaar kennen en zijn er voor hen, net als een goede buur.
Er wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd, het netwerk van de gezinnen wordt verruimd en er wordt ingezet op de krachten binnen het gezin.
Interesse om vrijwilliger te worden?
Interesse om een vrijwilliger te ontmoeten?

Groepswerking SOM
We zetten in op ontmoeting tussen ouders omdat dit versterkend werkt.  Elke vrijdagvoormiddag tussen 10u00 en 12u00 ontvangen wij ouders en eventueel hun kinderen in De Lage Drempel.
Naast ontmoeting bieden wij vorming en activiteiten aan die we zoveel mogelijk samen organiseren.

Projectmatig samenwerken
Omdat we niet alleen kunnen strijden tegen armoede, gaan we graag in zee met andere partners die ons kunnen versterken. Heb je een idee? Contacteer ons!

a a a