Kalender Mei 2019

a a a

Dag Uur Activiteit Extra SteunOpMaat
Woe 1 DLD GESLOTEN
Don 2 14u00
14u30
Ontmoetingsruimte
DOENDERDAG levenslang leren(2)
Vrij 3 14u00 Ontmoetingsruimte
Zat 4 9u00 Ontmoetingsruimte 9-12u DigiDrempel
Zon 5
Maa 6 14u00 Ontmoetingsruimte 14u00 Tuinbakken
Din 7 DLD GESLOTEN (NTA Vorming) 14-17u Rap Op Stap
Woe 8 13u00 Crea
Don 9 14u00
14u30
Ontmoetingsruimte
DOENDERDAG: administratie ordenen
Vrij 10 14u00
20u00
Ontmoetingsruimte
Cultuur: Gunther Neefs en Guy Depré
ROUTE 66
Zat 11 9u00 Ontmoetingsruimte 9-12u DigiDrempel
Zon 12 15u00 Cultuur: Life of Mechelen ARSENAAL
Maa 13 14u00 Ontmoetingsruimte 14u00 Tuinbakken
Din 14 14u00
14u30
Ontmoetingsruimte
FORUM
14-17u Rap Op Stap
Woe 15 13-16u Crea
Don 16 14u00
14u30
Ontmoetingsruimte
DOENDERDAG: diversiteitsspel
stagiaires
Vrij 17 14u00 Ontmoetingsruimte
Zat 18 9u00 Ontmoetingsruimte 9-12u DigiDrempel
Zon 19
Maa 20 14u00

Ontmoetingsruimte
Verjaardagenfeest
14u00 Tuinbakken
Din 21 9u30
14u00
14u00
Overlegdag Netwerk Brussel
Ontmoetingsruimte
Vorming: digitale media (Open School)
14-17u Rap Op Stap 9-12u Verstelatelier
Woe 22 14u00 Crea in ARSENAAL 13u00 Infonamiddag scholen
Don 23 14u00
14u30
19u00
Ontmoetingsruimte
DOENDERDAG diversiteit/samen-leven
Vrijwilligersvergadering
Vrij 24 14u00 Ontmoetingsruimte
Zat 25 9u00 Ontmoetingsruimte 9-12u DigiDrempel
Zon 26
Maa 27 14u00 Ontmoetingsruimte 14u00 Tuinbakken 19u00 Intervisie vrijwilligers
Din 28 14u00
14u00
Ontmoetingsruimte
Vorming: digitale media (Open School)
14-17u Rap Op Stap 9-12u Opvoeden op Maat
Woe 29 10u00 Kookles
Don 30 DLD GESLOTEN (HEMELVAART)
Vrij 31 14u00 Ontmoetingsruimte