Missie

Verenigen

De Lage Drempel is een vrijwilligersvereniging en armoedevereniging in Mechelen die voor alle mensen met en zonder armoede-ervaring open staat en hen samenbrengt ongeacht hun achtergrond. Iedereen kan er zich thuis voelen, mekaar ontmoeten en in gelijkwaardigheid gesterkt worden in zijn/haar eigenwaarde.

Vormen

De werking van De Lage Drempel legt onder meer de klemtoon op het versterken van mensen via vormingen, participatie aan cultuur, deelname aan inhoudelijke werkgroepen en ateliers, aan de besluitvorming in de vereniging. Er wordt hierbij ingezet op het ontdekken van hun talenten en interesses, en op het stimuleren ervan.

Veranderen

In De Lage Drempel kunnen de mensen met armoede-ervaring het woord nemen en hun ervaringen van onrecht en uitsluiting delen.

De Lage Drempel zet zich in voor gelijke kansen en tegen discriminatie en structurele uitsluiting door armoede De vereniging wil tevens de negatieve beeldvorming van mensen met armoede-ervaring aanpakken en bijstellen.

Vanuit de ervaring van mensen in armoede heeft De Lage Drempel een signaalfunctie naar het beleid en de maatschappij om de situatie en de rechten van mensen met armoede-ervaring bespreekbaar te maken en wil de vereniging aantonen welke uitsluitingsmechanismen actief zijn en hoe ze in de hand worden gewerkt.

De Lage Drempel werkt aan structurele oplossingen om de positie, de grondrechten en het respect van mensen met armoede-ervaring te verzekeren via dialoog, samenwerking en acties.

De waarden die door De Lage Drempel gehanteerd worden zijn: respect, vertrouwen, gelijkwaardigheid, openheid, onafhankelijkheid, samenwerking, solidariteit,rechtvaardigheid.

Visie

Armoede is een schending van mensenrechten.

De Lage Drempel vzw, een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, wil de grondrechten van mensen met armoede-ervaring mee realiseren zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij geloven in de groei en kracht van mensen, voor iedereen is een plaats, er zijn rechten die we verwezenlijken en hindernissen die we aanpakken.

Samen maken we er werk van!

…….