Werking

De werking van De Lage Drempel is veelzijdig, we stellen ze graag beknopt voor aan de hand van het alfabet:

Babbelbar: informele taaloefening voor anderstaligen tijdens de zomervakantie (iedere donderdagavond van 19-21u tijdens de maanden juli en augustus)

Crea: wekelijkse knutselgroep die iedere vrijdag samenkomt in de namiddag, Crea verzorgt ook de versieringen op feesten, maken kaartjes voor de jaarlijkse herdenkingsdag, etc.

Computerlessen: om de digitale kloof in te dijken, organiseren we regelmatig computerlessen, deze worden gegeven door eigen vrijwilligers of door lesgevers van CBE Open School

Culturele activiteiten: als lid van het Lokaal Netwerk Cultuur en Vrijetijdsparticipatie, nemen we zelf initiatief door jaarlijks een tiental culturele activiteiten op poten te zetten; theater, musea, concerten, musicals en tentoonstellingen: voor ieder wat wils

Doenderdagen: op donderdagen tijdens het schooljaren organiseren we infonamiddagen rond diverse thema’s

Externe vormingen: groepen of klassen zijn vaak op zoek naar kennis over armoede en sociale uitsluiting, we ontvangen hen graag of gaan zelf op bezoek om onze werking toe te lichten, expertise te delen en hen achtergrondinformatie over kansarmoede te verstrekken

Feesten: een vijftal feesten per jaar worden samen gevierd: Nieuwjaarsfeest, Pasen, zomerse BBQ, Sinterklaasfeest en Kerstfeest, niet iedereen heeft immers de kans om dit te vieren of te organiseren binnen zijn eigen familie

Forum: samen bespreken en evalueren we iedere maand onze werking met de bezoekers, er worden op het forum ook nakende activiteiten, lessen of vormingen aangekondigd

Interne Vormingen: buiten de doenderdagen (infonamiddagen in groep) bieden we sporadisch ook vormingen op maat aan voor kleine groepjes geïnteresseerden (bijvoorbeeld vormingen rond zelfvertrouwen)

Kooklessen: gezond en budgetvriendelijk koken kan je leren tijdens onze maandelijkse kookles

Koor: het zangkoor van De Lage Drempel bestaat al vele jaren, ze bestaat uit personen mét en personen zonder armoede-ervaring, naast de wekelijkse repetitiemomenten op maandagmiddag, treedt ons koor ook regelmatig op

Ontmoetingsmomenten: deze zijn de kern van onze werking, 5 halve dagen per week zijn we open en kunnen kansarmen bij ons terecht voor een tas koffie, advies, een luisterend oor, om op één van onze computers te werken, etc… In 2015 was onze ontmoetingsruimte 246 (halve) dagen open met gemiddeld 26,7 bezoekers per openingsmoment

Plandag: soms is het goed om stil te staan bij het heden en vooruit te blikken naar de toekomst, dit doen we jaarlijks op onze plandag, verschillende thema’s die van belang zijn voor onze werking kunnen dan aan bod komen, zowel vrijwilligers als bezoekers zijn welkom op de plandag

Stadstuinproject: sinds 2014 beschikken we over een stadstuin (in het nabijgelegen Maalderijstraatje) met een twintigtal vierkante-meter-bakken waar onze bezoekers kunnen leren moestuinieren, dit project kwam tot stand met behulp van de stad Mechelen, het idee kwam van een bezoeker van De Lage Drempel, de begeleiding gebeurt door vrijwilligers

Sensibilisering: naast het ontvangen van groepen of klassen, houden we ieder jaar rond 17 oktober (internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting) een sensibiliseringsactie, het blijft immers belangrijk om de samenleving wakker te houden, armoede is een onrecht waartegen we als samenleving moeten vechten

Uitstappen: tijdens de zomer organiseren we enkele betaalbare daguitstappen, vrije tijd- en cultuurparticipatie dragen we hoog in het vaandel, iedereen heeft -los van zijn/haar inkomen- recht op ontspanning

Verjaardagen: iedere maand worden de verjaardagen (van die maand) gevierd met een hapje

Vertelsalon: informele taalstimulatie: vrijwilligers lezen een kortverhaal voor waarover de deelnemers kunnen reflecteren

Winteractie: bij streng winterweer is onze ontmoetingsruimte dagelijks open vanaf de middag en wordt er gratis een tas soep aangeboden, los van het (winter)weer is de lage drempel ook dagelijks open tijdens de kerstvakantie

 

 

…….