Voorstelling

De Lage Drempel is een vereniging uit het Mechelse, waarin mensen in armoede en mensen niet-in armoede elkaar ontmoeten. In onze open ontmoetingsruimte ben je altijd welkom voor een tas koffie, een koekje, een babbel, informatie, onze stadstuin, gebruik van computers en internet … Samen organiseren we heel wat boeiende activiteiten: uitstappen, toneelbezoek, kooklessen, computerlessen, weekends, een zangkoor, infonamiddagen …

De Lage Drempel is al sinds 2000 een kansarmoedevereniging uit Mechelen. Wij zijn een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen  en worden gesubsidieerd door Vlaanderen op basis van zes criteria en door Het Sociaal Huis ( stad Mechelen) .We zijn tevens een Welzijnsschakel die inhoudelijk ondersteund wordt door Welzijnszorg. Als een vrijwilligersvereniging brengen we  via een dagelijkse ontmoetingsruimte mensen in armoede samen met mensen niet in armoede.

a a a