Beleid

Memorandum 2023

Het memorandum werd opgemaakt door het Mechelse KansArmoedeNetwerk, kortweg KAN, samen met mensen in armoede. We presenteren hier suggesties over thema’s die volgens ons met prioriteit moeten worden aangepakt in de komende jaren. We geloven dat deze voorstellen kunnen bijdragen aan een inclusief beleid in onze stad, waar een menswaardig bestaan voor iedereen mogelijk is en iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

KAN Memorandum Opgemaakt 2024 Afgewerkt

Dossier/jaarverslag

Bij De Lage Drempel werken we aan diverse beleidsthema’s die betrekking hebben op structurele uitsluitingsmechanismen in de samenleving. Elk jaar kiezen we een specifiek thema. Dit thema is de rode draad voor deze beleidswerking, vorming en activiteiten. Het resultaat van deze beleidswerkingen kan je vinden in de dossiers. Een samenvatting van andere activiteiten vind je in het jaarverslag.

Dossiers: hoe komen ze tot stand?

In de eerste fase starten we met het kiezen van een thema. Bezoekers spreken over ervaringen rond uitsluiting, drempels en moeilijkheden. We zoeken samen in deze verhalen naar gemeenschappelijke kenmerken, proberen inzicht te krijgen in het thema via vormingen. Deze bundelen we dan in een dossier en formuleren aanbevelingen over hoe het anders kan. Daarna proberen we in dialoog te gaan met de betrokken organisaties en beleidsmakers om oplossingen te bespreken en verandering te stimuleren.

Het uiteindelijke doel is altijd gericht op het creëren van tastbare resultaten.  Dit kan variëren van het samenstellen van een dossier met relevante informatie, het opzetten van gerichte acties om verandering teweeg te brengen, in dialoog gaan met organisaties tot het creëren van creatieve voorstellingen die de boodschap op een inspirerende manier overbrengen.

Loop jij ook weleens tegen uitdagingen aan? Heb je ideeën over hoe we samen kunnen werken aan een betere samenleving? Wil je actief deelnemen aan onze beleidswerking en bijdragen aan positieve verandering? We staan altijd open voor mensen die zich willen inzetten en hun steentje willen bijdragen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Contact

Situeringsnota Werkgroep Huisvesting KAN (Kansarmoede Netwerk Mechelen)

Deze situeringsnota van de Werkgroep Huisvesting vindt zijn wortels in de themawerkgroep wonen van de armoedevereniging De Lage Drempel.  We bespraken in 2019/2020 (6 themawerkgroepen met gemiddeld 10 mensen in armoede)  o.m. de effectiviteit van de winteropvang Mechelen, het  moeilijk bekomen van een referentie-adres, de problematiek van uithuiszettingen/ tijdelijke bezettingen, maatregelen m.b.t. wonen in bestuursakkoord Mechelen 2018-2024, de voorbereiding van een advies voor de Vlaamse Woonraad , het oprichten van een woonclub…

Bekijk de volledige nota in het  Dossier Huisvesting

Digitale Kloof bij Mensen in Armoede 2021

In 2016 zag ons eerste dossier Digitale Kloof bij Mensen in Armoede het levenslicht. Is er 5 jaar later veel veranderd?
Hebben mensen meer toegang tot digitale middelen? Kunnen zij er meer gebruik van maken? Hebben zij voldoende vaardigheden? Wat doet  De Lage Drempel er aan?

Je leest het in ons dossier Digitale Kloof 2021.

Memorandum Mechelen

De Lage Drempel heeft in het kader van de komende verkiezingen samen met Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie en De Keeting een memorandum opgesteld. Dit memorandum bevat een aantal aanbevelingen om armoede en uitsluiting in de stad Mechelen verder tegen te gaan. De drie organisaties willen op deze manier de belangen van maatschappelijk kwetsbare groepen mee op de politieke agenda zetten.
Het volledige memorandum is terug te vinden onder Memorandum Mechelen

Digitale Kloof bij Mensen in Armoede 2016

Hieronder kan u alvast het resultaat van ons laatste traject inkijken, dit betreft een dossier rond de Digitale Kloof bij Mensen in Armoede.

dossier_digkloof2


Drempels bij Mensen in Armoede

Met dit onderzoek wensen we inzicht te verkrijgen in de drempels die personen in armoede ervaren ten opzichte van de sociale dienstverlening.

Drempels_bij_mensen_in_armoede