Dossiers

Inhoudelijk werken bij in De Lage Drempel rond diverse beleidsthema’s. We leggen altijd een traject af samen met de bezoekers. We streven naar een eindproduct: dit kan een dossier zijn, een actie of wat dan ook.

Situeringsnota Werkgroep Huisvesting KAN (Kansarmoede Netwerk Mechelen)

Deze situeringsnota van de Werkgroep Huisvesting vindt zijn wortels in de themawerkgroep wonen van de armoedevereniging De Lage Drempel.  We bespraken in 2019/2020 (6 themawerkgroepen met gemiddeld 10 mensen in armoede)  o.m. de effectiviteit van de winteropvang Mechelen, het  moeilijk bekomen van een referentie-adres, de problematiek van uithuiszettingen/ tijdelijke bezettingen, maatregelen m.b.t. wonen in bestuursakkoord Mechelen 2018-2024, de voorbereiding van een advies voor de Vlaamse Woonraad , het oprichten van een woonclub…

Bekijk de volledige nota in het  Dossier Huisvesting

Digitale Kloof bij Mensen in Armoede 2021

In 2016 zag ons eerste dossier Digitale Kloof bij Mensen in Armoede het levenslicht. Is er 5 jaar later veel veranderd?
Hebben mensen meer toegang tot digitale middelen? Kunnen zij er meer gebruik van maken? Hebben zij voldoende vaardigheden? Wat doet  De Lage Drempel er aan?

Je leest het in ons dossier Digitale Kloof 2021.

Memorandum Mechelen

De Lage Drempel heeft in het kader van de komende verkiezingen samen met Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie en De Keeting een memorandum opgesteld. Dit memorandum bevat een aantal aanbevelingen om armoede en uitsluiting in de stad Mechelen verder tegen te gaan. De drie organisaties willen op deze manier de belangen van maatschappelijk kwetsbare groepen mee op de politieke agenda zetten.
Het volledige memorandum is terug te vinden onder Memorandum Mechelen

Digitale Kloof bij Mensen in Armoede 2016

Hieronder kan u alvast het resultaat van ons laatste traject inkijken, dit betreft een dossier rond de Digitale Kloof bij Mensen in Armoede.

dossier_digkloof2


Drempels bij Mensen in Armoede

Met dit onderzoek wensen we inzicht te verkrijgen in de drempels die personen in armoede ervaren ten opzichte van de sociale dienstverlening.

Drempels_bij_mensen_in_armoede