Vacatures

Steun op Maat zoekt een Projectbegeleider Steungezinnen (50%).

Welke zijn je voornaamste taken?

 • Zorgen voor continuïteit in het project steungezinnen
 • Uitbouw van het netwerk rond dit project (ondersteuningsgroep)
 • Opfrissen van visie en methodiek bij de Steun op Maat vrijwilligers
 • Zoektocht naar steungevers en steunvragers
 • Matchen van mogelijke gezinnen
 • Vorming en begeleiding van steungevers en steunvragers
 • Opvolging van de steunrelaties
 • Organisatie en opvolging van de groepswerking van de gezinnen
 • Nodige overleg met lokale partners
 • Inbedding van het project binnen de reguliere werking van De Lage Drempel
 • Feedback aan het dagelijks bestuur van de Lage Drempel

Welk is je profiel?

 • Diploma in menswetenschappelijke richting, minimum niveau bachelor
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken met vrijwilligers
 • Een collegiale, kritische houding met zin voor initiatief
 • Bereidheid tot sporadisch onregelmatige werktijden
 • Openheid tot samenwerking en overleg;
 • Zich kunnen vinden in de visie en methodiek van VWAHWN (vereniging waar mensen in armoede het woord nemen)
 • Goed kunnen netwerken
 • Kunnen motiveren en activeren van verschillende doelgroepen
 • Kunnen luisteren naar de doelgroep en signalen van de doelgroep kunnen overbrengen
 • Bereidheid tot vorming en bijscholing
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
 • Kunnen werken met Officepakket

Wat bieden we?

 • Een halftijds contract van bepaalde duur (tot 31 december 2019), met optie op verlenging
 • Concurrentieel loon binnen de socioculturele sector (PC 329 B1c)
 • Inzet in een boeiende werkomgeving met een gedreven collegiale equipe
 • Inzet voor een belangrijke maatschappelijke uitdaging
 • Vlot bereikbaar kantoor, vlakbij station Mechelen
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Glijdende uren in overleg te bespreken
 • Je komt terecht in een kleine gedreven organisatie

SOM-functieomschrijving projectbegeleider

Kandidaturen moeten via email ten laatste op vrijdag  8 september  toekomen bij de Secretaris van De Lage Drempel Marina Rochtus  (m.rochtus@telenet.be). De motivatiebrief dient vergezeld te zijn van een CV waaruit jouw opleiding(en), je ervaring en je professionele loopbaan duidelijk worden. Op basis van de ingezonden brieven nodigen we in september geschikte kandidaten uit voor een gesprek. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Steven Van haegenberg, coördinator van de Lage Drempel VZW, tel 015 344377.