Doelstelling

Als Vereniging waar Armen het Woord Nemen hanteren we in de eerste plaats deze 6 criteria als algemene doelstelling:

1. Armen verenigen zich

2. Armen het woord geven

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie

4. Werken aan maatschappelijke structuren

5. Dialoog en vorming

6. Armen blijven zoeken

Hoe we deze 6 criteria ieder jaar implementeren in onze dagelijkse werking, kan je lezen in het jaarverslag.

Naast deze criteria zijn empowerment en participatie geen modewoorden voor ons. We proberen stap per stap bezoekers te versterken en hen volwaardig in te schakelen in onze werking. Dit kan door hen een stem en opdracht te geven binnen onze interne werkgroepen. Maar dit doen we ook door met hen samen te zitten rond belangrijke inhoudelijke thema’s waarop we focussen (bv. Wonen, Digitale Kloof, Ouderen in Armoede, Eenzame Uitvaarten, …) of door hen zelf een infonamiddag, computerlessen of danslessen te laten geven. Verder steken heel wat bezoekers ook de handen uit de mouwen bij feesten, bij het onderhoud van onze tuin, enz…