Visie en Missie

de SOM is meer dan het geheel van de delen 

Steun Op Maat is een project van de Lage Drempel, kansarmoedevereniging in Mechelen. Vanuit hun bestaande werking waarbij vrijwilligers en mensen in armoede elkaar regelmatig ontmoeten, ontstond er in 2012 de nieuwe idee om ook vrijwilligers buiten de eigen muren in contact te brengen met gezinnen in armoede.

De stad Mechelen gaf een fincanciële aanzet en bleef heil zien in het project. Ondertussen zijn we reeds vele jaren verder en is Steun Op Maat een begrip geworden in Mechelen.

Steun Op Maat biedt op een laagdrempelige manier ondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Maatschappelijk kwetsbare gezinnen raken vaak sociaal geïsoleerd. Daardoor kunnen ze bij moeilijkheden of tegenslagen niet terugvallen op een ondersteunend netwerk van vrienden en familie. Het ontbreken van dit vangnet in combinatie met een tekort aan kansen en middelen leidt vaak tot problemen en tast de draagkracht van het gezin aan.

Steun Op Maat koppelt een vrijwilliger aan een steunvragend gezin.  De vrijwilliger komt regelmatig langs in het gezin en is er voor hen zoals een vriend aan huis, een goede buur.  Hij/zij komt regelmatig langs om te horen hoe het gaat en zoekt samen met het gezin naar oplossingen.  De komst van een vrijwilliger wordt door het gezin als een rustmoment ervaren. Een moment waarin ze een luisterend oor vinden in hun vrijwilliger en waarin ze de dagdagelijkse zorgen kunnen delen.

De vrijwilliger heeft oog voor de talenten van de kinderen en de interesses van de ouders.  Het is de bedoeling dat de vrijwilliger zich op termijn overbodig maakt, door vanuit de talenten en interesses te vertrekken, een nieuw netwerk aan te boren en het gezin op die manier in een eigen netwerk in te bedden.

Naast het buddyproject willen we nu ook de groepswerking voor de gezinnen bevorderen. Dit gebeurt door enerzijds de gezinnen van SOM meer toe te leiden naar de algemene groepsactiviteiten van De Lage Drempel en daardoor de verankering van Steun Op Maat binnen de werking van de Lage Drempel te bevorderen, en anderzijds specifieke groepswerking op maat van de gezinnen te organiseren.

Interesse?

Cani Nas, projectwerker Steun Op Maat    caninas.steungezinnen@gmail.com
Lore Moons groepswerker groepswerker@delagedrempel.be

015/34.43.77