DE LAGE DREMPEL: SAMEN OPKOMEN TEGEN ARMOEDE


Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Adres: O.-L.-Vrouwestraat 43, 2800 Mechelen - Tel: 0‌15 ‌34 43 77


a a a

De Lage Drempel is een vereniging uit het Mechelse, waarin mensen in armoede en mensen niet-in armoede elkaar ontmoeten.  In onze open ontmoetingsruimte ben je altijd welkom voor een tas koffie, een koekje, een babbel, informatie, onze stadstuin,  gebruik van computers en internet …

Samen organiseren we heel wat boeiende activiteiten, uitstappen, toneelbezoek, kooklessen, computerlessen, weekends, een zangkoor, infonamiddagen …

Met jou aan onze zijde zoeken we naar oplossingen voor concrete problemen.

ekft_bezoekonsopfacebook

Bijkomende telefoonnummers

De Lage Drempel heeft tijdens de periode van 14 maart tot 13 april een telefonische permanentie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 10 tot 12u 015-3443770493-6689940497-469599 delagedrempel@telenet.be

Belangrijk Bericht

De Lage Drempel heeft tijdens de periode van 14 maart tot 13 april een telefonische permanentie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 10 tot 12u . (015-344377 - delagedrempel@telenet.be) Indien noodzakelijk kan er een afspraak worden gemaakt of kan er...

Bezoekers

Naar aanleiding van de recente corona-crisis, en de richtlijnen vanuit de Nationale Veiligheidsraad hebben we vanuit het bestuur beslist om alle groepsbijeenkomsten en-activiteiten  (dus ook de ontmoetingsruimte)  te schrappen vanaf zaterdag 14 maart en dit...

Herdenking 21 maart 2020

Soms heb je als familie of goede vriend geen gepast afscheid kunnen nemen van een dierbare of kon je niet aanwezig zijn op een uitvaartplechtigheid. Soms gaat het leven zo snel dat we vergeten stil te staan bij mensen uit onze omgeving die de afgelopen jaren gestorven...

DigiDrempel helpt leerlingen aanmelden en inschrijven

Vanaf dit schooljaar wordt een elektronisch aanmeldsysteem gebruikt voor aanmelden en inschrijven van leerlingen in basis- en secundaire scholen. Deskundige vrijwilligers van de DigiDrempel begeleiden dit op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12u. Afspraak maken is niet...

Digitaal Communiceren in de DigiDrempel

Elke zaterdagvoormiddag van 9 tot 12u beantwoorden vrijwilligers digitale vragen over toepassingen op smartphone, tablet of PC. Whatsapp, agenda, privacy en veiligheid, mailen, wifi...Afspraak maken hoeft niet. Spring gewoon binnen! Heb je zelf geen materiaal, geen...

Kerstavond 2019

Vrijwilligers van De Lage Drempel, vrijwilligers van de Warmste Week en vrijwilligers van Sharaf zorgden voor een heerlijk kerstdiner! Iedereen genoot van de gezellige ambiance met lekker eten, zang, dans en quiz.

Rudi Vranckx

Op 7 december 2019 kwamen Rudi Vranckx en zijn ploeg naar De Lage Drempel. In het kader van de Warmste Week maakten zij heerlijke preisoep voor onze bezoekers. Extra vrijwilligers die zich hadden ingeschreven via ons project bij De Warmste Week, hielpen hierbij. Veel...

Onze vrijwilligersprojecten via De Warmste Week

Surf naar www.dewarmsteweek.be en kies één van onze vrijwilligersprojecten: soep maken en verdelen op zaterdag, koken en opdienen op ons Kerstfeest, animatie en muziek op ons Kerstfeest. Directe links:...

17 oktober 2019: werelddag van verzet tegen armoede

Het Mechels armoedesamenwerkingverband Geknipt heeft donderdagmiddag actie gevoerd met een reuzengroot potlood "om scherp mee in het vel van beleidsmensen te prikken”? De Lage Drempel deed mee!

Actueel

 • Hier vind je onze maandkalender met het programma van deze maand
 • Vanaf september herstarten ook onze wekelijkse infonamiddagen op donderdag. Onder de noemer “Doenderdagen!” wordt er iedere week een ander thema belicht tussen 14u30 en 16u00.
 • Voor de komende culturele activiteiten, neem je best een kijkje op onze maandkalender.
 • Meer info kan u verkrijgen via mail of telefoon.

Laatste nieuws

Bijkomende telefoonnummers

De Lage Drempel heeft tijdens de periode van 14 maart tot 13 april een telefonische permanentie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 10 tot 12u

015-344377
0493-668994
0497-469599

delagedrempel@telenet.be

Belangrijk Bericht

De Lage Drempel heeft tijdens de periode van 14 maart tot 13 april een telefonische permanentie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 10 tot 12u . (015-344377 – delagedrempel@telenet.be)

Indien noodzakelijk kan er een afspraak worden gemaakt of kan er gericht worden doorverwezen.

Om verdere besmetting met het Corona-virus te voorkomen, is het aangewezen dat àlle contacten liefst op afstand gebeuren, en indien noodzakelijk één-op-één.

Dank voor jullie begrip !

Het team en vrijwilligers van De Lage Drempel

Bezoekers

Naar aanleiding van de recente corona-crisis, en de richtlijnen vanuit de Nationale Veiligheidsraad hebben we vanuit het bestuur beslist om alle groepsbijeenkomsten en-activiteiten  (dus ook de ontmoetingsruimte)  te schrappen

vanaf zaterdag 14 maart en dit tot minstens 13 april.

De recente richtlijnen vanuit Vlaanderen naar de armoedeverenigingen  i.v.m. het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus zijn heel duidelijk : 

– er wordt ten eerste  gevraagd om alle groepsactiviteiten en bijeenkomsten op te schorten tegen ten laatste zaterdag 14 maart. Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel. De gebruikers zijn maatschappelijk kwetsbare mensen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn.

ten tweede kunnen activiteiten gericht naar een enkel individu nog doorgaan, op voorwaarde dat dit om 1 op 1 contacten gaat. We zijn nog telefonisch bereikbaar voor bezoekers en kunnen nog één -op- één afspraken laten doorgaan. Ook doorverwijzing naar de psychologe zijn nog mogelijk.

Deze richtlijnen zijn heel helder en ook noodzakelijk:

Dit betekent ook dat we een aantal groepsactiviteiten helaas moeten afschaffen of uitstellen naar later :

 • géén Pret met de gazet op 16/03 en 30/03
 • geen koorrepetitie op maandagen
 • géén crea op woe  17/03 en 1/04 en 8/04
 • géén doenderdagen op 2/04 en 9/04
 • géén Forum op 20/03
 • géén Herdenkingsmoment op 21/03
 • géén driedaagse vorming Netwerk tegen Armoede op 24/03 en 31/03
 • géén kookles op 25/03
 • geen werkgroep Kinderarmoede op 26/03
 • geen werkgroep cultuur op 27/03
 • geen Paasfeest op 11/04

Het is een drastische beslissing, maar we kunnen niet anders, zowel ter bescherming van de bezoekers, de vrijwilligers en het personeel.

De Lage Drempel blijft telefonisch en per mail bereikbaar, voor dringende vragen en doorverwijzingen.

Hopend op jullie begrip,

Daevy Amerlynck en het bestuur van De Lage Drempel

015-344377

delagedrempel@telenet.be

Herdenking 21 maart 2020

Soms heb je als familie of goede vriend geen gepast afscheid kunnen nemen van een dierbare of kon je niet aanwezig zijn op een uitvaartplechtigheid. Soms gaat het leven zo snel dat we vergeten stil te staan bij mensen uit onze omgeving die de afgelopen jaren gestorven zijn. Welkom op het herdenkingsmoment op 21 maart om 10u30 in De Lage Drempel. Inschrijven hoeft niet, gewoon komen.

DigiDrempel helpt leerlingen aanmelden en inschrijven

Vanaf dit schooljaar wordt een elektronisch aanmeldsysteem gebruikt voor aanmelden en inschrijven van leerlingen in basis- en secundaire scholen. Deskundige vrijwilligers van de DigiDrempel begeleiden dit op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12u. Afspraak maken is niet nodig, kom gewoon langs.

Digitaal Communiceren in de DigiDrempel

Elke zaterdagvoormiddag van 9 tot 12u beantwoorden vrijwilligers digitale vragen over toepassingen op smartphone, tablet of PC. Whatsapp, agenda, privacy en veiligheid, mailen, wifi…Afspraak maken hoeft niet. Spring gewoon binnen! Heb je zelf geen materiaal, geen probleem. Je kan dat van de DigiDrempel gebruiken.