Onder ruime belangstelling presenteerde het KansArmoedeNetwerk (KAN) Mechelen het memorandum 2024!  Dit werd toegelicht in een open vergadering van het KAN in De Lage Drempel. De verschillende KansArmoedeNetwerk-partners (KAN) en verschillende vertegenwoordigers van bijna alle politieke partijen waren aanwezig om het memorandum te bespreken. Het was een constructieve bijeenkomst waar aandachtig geluisterd werd naar de punten uit het memorandum. Wij hopen dat de vele constructieve aanbevelingen ook meegenomen worden in partijprogramma’s en beleidsbeslissingen!