Stap mee in Mechelen!  Stap mee op tegen armoede, voor gelijke onderwijskansen! Een organisatie van Geknipt. Geknipt is een samenwerkingsverband van De Lage Drempel v.z.w. – Welzijnszorg -Beweging.net – Straathoekwerk Mechelen – De Keeting v.z.w. – WGC Wel en Wee -Hof van Savooien – CAW Mechelen-Boom-Lier – Vormingplus regio Mechelen v.z.w. – Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie v.z.w.