Ja zeker, de Sint kwam ook naar De Lage Drempel op zaterdag 3 december.
Piet was echter de weg verloren. Maar de kinderen hebben zo hard geroepen dat hij even later de zaal binnen stormde.
En de kinderen hebben ook gezongen en gedanst voor de Sint en brieven en mooie tekeningen afgegeven.
Toen heeft de Sint aan Piet heel veel vragen gesteld over wat er in De Lage Drempel allemaal gebeurt.
Over de ontmoeting tussen mensen en hoe dat verloopt…
En over de uitstappen..
En over de lessen zoals met de computer leren werken.
De meeste kinderen zeiden dat zij heel goed met een computer, tablet enz. overweg konden en sommige ouders zeiden “zelfs te goed”!
Kooklessen zoals voor singles interesseerde de Sint en Piet ook erg maar de kinderen vonden dat zei ook recht hadden op kooklessen…
En bezoekers vertelden over de stadstuin en wat de oogst was geweest…
Eigenlijk vroeg de Sint over ongeveer alles wat en hij was zeer lovend.
Toen was het tijd voor de geschenkjes voor groot en klein.
De kinderen zongen nog een liedje en zo konden de Sint en Piet vertrekken want er stond nog veel op het programma.