Op 30 januari, 13 februari en 27 februari werden 15 cursisten (uit verschillende diensten waaronder POD Maatschappelijke Integratie, kabinet staatssecretaris Demir, Logo,… ) ondergedompeld in de leefwereld van kansarmen. Vijf bezoekers van De Lage Drempel vormden het panel en leverden getuigenissen over de drempels die zij dagelijks ervaren. Op dag 1 werden theoretische kaders verbonden met getuigenissen uit het leven van de vijf bezoekers. Op dag 2 verdiepten we ons in de hardnekkige, stereotype beeldvorming rond kansarmoede. De laatste vormingsdag stond vervolgens volledig in het teken van dialoog en uitwisseling. Wouter Cox van het Netwerk Tegen Armoede zorgde er als lesgever voor dat theorie en praktijk elkaar regelmatig konden kruisen. De Lage Drempel dankt de vijf gedreven bezoekers die deze vorming vlees en bloed gaven!