Kinderenarmoede onder de aandacht in De Lage Drempel. De auteurs van het boek Het DNA van kinderarmoede hadden De Lage Drempel gekozen om hun boek plechtig voor te stellen. Vertegenwoordigers van het Vlaams Netwerk tegen Armoede hadden niet alleen bijgedragen aan de realisatie maar waren ook speciaal voor de gelegenheid naar Mechelen gekomen. Een delegatie van de Koning Boudewijnstichting was ook aanwezig.

Kinderarmoede is een onrecht met zware gevolgen, niet alleen voor het kind zelf maar ook voor de maatschappij. Met De Lage Drempel zetten we ons in om dat onrecht te bestrijden, dat boek gaat ons daar zeker bij helpen.

Het DNA van kinderarmoede, uitgegeven bij het Davidsfonds is geschreven door Peter Adriaenssens en Noël Slangen, de vorige en de huidige voorzitter van het Kinderarmoedefonds. Het boek is er gekomen met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de opbrengst gaat naar de strijd tegen kinderarmoede.