Prof. Ides Nicaise bracht een boeiende lezing voor een volle zaal! Migratie, versplintering van gezinnen en verjonging van de armoede zijn factoren die kinderarmoede veroorzaken. In Brussel gebeuren 75% van de geboorten in gezinnen met migratie-achtergrond. Het armoederisico bij deze gezinnen ligt veel hoger dan bij autochtone gezinnen. Eén op de vier kinderen in Vlaanderen wordt met ‘scheiding’ van ouders geconfronteerd (hoeveel met alleenstaande ongehuwde ouders?). Het armoederisico ligt hoog bij éénoudergezinnen.  Armoede daalt bij bejaarden, maar neemt toe bij jonge gezinnen (laaggeschoolden, werklozen…). Frappant is dat het percentage geboorten in kansarme gezinnen in Mechelen gedaald is, terwijl dat dit voor heel het Vlaams Gewest is gestegen. Kinderarmoede heeft gevolgen op de schoolloopbaan, gezondheid, gezinsbreuken en plaatsing.’Studio kinderarmoede’ werkte in 2011 mee aan het doel om van Vlaanderen een “excellentieregio” te maken van kinderwelzijn in Europa – en concreet de kinderarmoede te halveren tegen 2020. Excellent bestuur, (toekomstige) jonge ouders, belastingen & uitkeringen, huisvesting &  buurtontwikkeling en diensten voor het jonge kind zijn de hefbomen hiervoor. Maar belangrijk is dat alles geïntegreerd wordt aangepakt! Besluit: De maatschappelijke kost van kinderarmoede is groter dat de kost om deze te bestrijden.