Het memorandum werd opgemaakt door het Mechelse KansArmoedeNetwerk, kortweg KAN, samen met mensen in armoede. We presenteren hier suggesties over thema’s die volgens ons met prioriteit moeten worden aangepakt in de komende jaren. We geloven dat deze voorstellen kunnen bijdragen aan een inclusief beleid in onze stad, waar een menswaardig bestaan voor iedereen mogelijk is en iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

KAN Memorandum Opgemaakt 2024 Afgewerkt