Stapten en wandelen richting Tildonk. Doel van onze bestemming was het indrukwekkend grote Ursulinenklooster van Tildonk. Na de lunch met lekker belegde broodjes in het plaatselijk dorpscafé kregen we een interessante rondleiding in het klooster, waarbij we leerden over de ontstaansgeschiedenis van het klooster, zijn belang voor de opvoeding en het onderricht van de plaatselijke meisjes en nadien ook voor velen uit het buitenland via het internaat verbonden aan de school, en tevens over de belangrijke rol van het klooster tijdens de eerste wereldoorlog. Fijne dag met een uitdaging voor geest en lichaam!